برچسب: تحلیل داده ها

مقایسه نرم‌افزارهای حضور و غیاب با دستگاه‌های حضور و غیاب و سایر روش‌ها

در دنیای کسب و کار بسیاری از مدیران ترجیح می‌دهند حقوق کارکنان خود را به صورت ساعت‌مزد پرداخت کنند. کارکنان کسب و کارهای مختلفی از کارگاه‌ها گرفته تا ادارات و بیمارستان‌ها ممکن است به...

بیشتر

تحلیل محتوا

تحلیل محتوا
تحلیل محتوا

تحليل محتوا چیست؟ تحلیل محتوا يکی از انواع تحقيق است که برای بیان و بررسی پیام های ارتباطی بکار می رود. تحلیل محتوا شامل موارد زیر می باشد: عينی (Objective): قابل اندازه گيری، واضح و مشخص...

بیشتر

نظرسنجی آنلاین _ سنجآپ

نظرسنجی آنلاین _ سنجآپ
نظرسنجی آنلاین _ سنجآپ

باگسترش و توسعه شبکه جهانی اینترنت، گمانه زنی و نظرسنجی­های اینترنتی جای خود را در میان روش­های سنتی نظرسنجی و افکار سنجی باز کرد. نظرسنجی اینترنتی به عنوان شیوه ای مدرن به منظور آمارگیري...

بیشتر