تست های شخصیت برای یافتن شغل مناسب

تست های شخصیت برای یافتن شغل مناسب تست‌ های شخصیت می‌تواند جنبه‌های مختلف شخصیت شما را نشان دهد و به شما در انتخاب مسیر شغلی مناسب کمک کند. صرف نظر از سوابق شما، دانستن بیشتر در مورد شخصیت شما ممکن است بر تصمیمات شخصی و حرفه‌ای شما تأثیر بگذارد و به شما کمک کند تا...

هوش هیجانی در محیط کار

هوش هیجانی در محیط کار هوش هیجانی یا هوش عقلی کدام یک در محیط کار مهمتر است؟ تحقیقات نشان داده است که از میان تمام ویژگی‌های مثبت رهبران مؤثر در محل کار، در پیش‌بینی موفقیت کلی نسبت بهره هوشی (IQ) قابل اعتمادتر است. با این حال، (EI ) به عنوان ظرفیت تشخیص و مدیریت مؤثر...