تست شناخت همسر

تست انتخاب همسر 240 سوال شروع تست درون‌گرایی و برون‌گرایی یکی از مفاهیمی که امروزه مورد توجه روانشناسان قرا دارد مفهوم درون‌گرا و برون‌گرا است. کارل گوستاو یونگ برای نخستین بار این دو مفهوم را بیان کرد. یونگ معتقد بود که افراد درون‌گرا، انرژی، انگیزه و دغدغه هایشان را...