چندپتانسیلی چیست

چندپتانسیلی بودن یک اصطلاح روانشناختی است که به توانایی و ترجیحات یک فرد ( به ویژه از نظر فکری و هنری)، برای برتری در دو یا چند زمینه مختلف اشاره دارد. چنین فردی به جای اینکه در یک زمینه قوی باشد، علایق او در زمینه‌ها و حوزه‌های مختلف گسترده شده است. اغلب افرادی که...