استراتژی چیست؟

استراتژی یعنی چه؟ استراتژی عملی است که مدیران برای دستیابی به یک یا چند هدف سازمان انجام می‌دهند. استراتژی همچنین می‌تواند به عنوان یک جهت کلی برای شرکت و اجزای مختلف آن برای دستیابی به وضعیت مطلوب در آینده تعریف شود. استراتژی از فرآیند برنامه ریزی دقیق استراتژیک حاصل...
نیروی کار آزاد چیست؟

نیروی کار آزاد چیست؟

مقدمه در عصر نیروی کار آزاد ، شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای کار را با استفاده از استعدادها و منابعی که “خارج از حقوق و دستمزد” کار می‌کنند، انجام می‌دهند. در حالی که شرکت سنتی برای انجام تقریباً مهم ترین وظایف خود به کارمندان متکی است، تحقیقات جدید برای این...

تفکر استراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک

تفکر استراتژیک چیست؟ مینتزبرگ تفکر استراتژیک را به عنوان یک روش تفکر متمایز توصیف می‌کند که از شهود و خلاقیت استفاده می‌کند و نتیجه آن “چشم انداز یکپارچه شرکت” است. تفکر استراتژیک همان تهیه یک برنامه استراتژیک نیست، که جزئیات تاکتیک‌هایی را که برای دستیابی...

تفکر استراتژیک چیست؟

مفهوم تفکر استراتژیک تفکر استراتژیک به سادگی یک فرایند تفکر عمدی و منطقی است که بر تجزیه و تحلیل عوامل حیاتی و متغیرهایی تأثیر می‌گذارد که در موفقیت طولانی مدت یک کسب و کار، یک تیم یا یک فرد تأثیر می‌گذارد. تفکر استراتژیک شامل پیش بینی دقیق و عمدی تهدیدات و آسیب...

مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی به شرح نقش های منابع انسانی در تجارت کمک می کند. در این مقاله به سراغ 5 مورد ازکاربردی ترین مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی خواهیم رفت. این مدل ها اصطلاحاتی هستند که به معنای برنامه استراتژیک یک سازمان می باشند که برای کمک...