توسعه رهبری

توسعه رهبری یعنی چه؟ توسعه رهبری به فعالیت‌هایی (رسمی یا غیررسمی) گفته می‌شود که مهارت‌ها، توانایی‌ها و ویژگی‌های رهبران را افزایش می‌دهد. برنامه‌هایی که این نوع فعالیت‌ها را ارائه می‌دهند…
بیش تر بخوانید
فهرست