تعریف ارزیابی عملکرد

به فرایندی که با هدف تشخیص درجه کفایت و لیاقت کارکنان در سازمان، انجام می‌گیرد، ارزیابی عملکرد (Performance measurement)  می گویند.
در این فرآیند فرد از نظر اجرایی در وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها مورد بررسی قرار می گیرد.
در فرایند ارزیابی عملکرد مدیران ارشد سازمان رفتار کارکنان زیرمجموعه خود را بررسی می کنند،
تا بتوانند نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان را با توجه به بارخورد ها استخراج کنند
به طور خلاصه ارزیابی عملکرد بصورت دوره ای با هدف کشف استعداد و ظرفیت بالقوه فرد و برنامه ریزی در جهت بهبود سازمان انجام می گیرد.

تعریف ارزیابی عملکرد

تعریف ارزیابی عملکرد


مقاله مرتبط با ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد منابع انسانی


ارزیابی عملکرد سازمان

اگرچه بسیاری از کارمندان از جلسه ارزیابی عملکرد سالیانه هراس دارند،
ولی واکاوی رفتار کارمند و بررسی عملکرد کاری و رفتاری او توسط مدیران منابع انسانی بواسطه مدیریت عملکرد می تواند منافع بالقوه بسیاری فراهم کند.
مدیریت عملکرد موثر می تواند به سازمان در تقویت ارتباط بین مدیران و کارمندان شان و ایجاد استانداردهایی برای ارزیابی کارمندان و همچنین شناسایی کارمندان برتر جهت تشویق کمک کند.
کارشناسان ادعا میکنند که ارزیابی عملکرد مناسب، اطلاعات لازمی را برای کسب موفقیت همه اعضای سازمان فراهم میکند:
چه چیز باعث احترام شما نسبت به من می شود؟
چطور میتوان انتظارات شما را برآورده کرد؟

در ابتدا سازمان وضعیت عملکردی اش را مشخص میکند.
در مرحله بعد سازمان این موقعیت را ارزیابی میکند و سرانجام مدیران از طریق جلسات بازخورد عملکرد، به کارکنان اطلاعاتی را درباره عملکردشان و اصلاح آن در جهت دستیابی به اهداف سازمان میدهند.
اگر در عملکرد فرد معایبی وجود داشت، تشکیل جلسات بازخورد جهت شناسایی و حل و فصل مشکلات اساسی ضروری است.
استفاده از فرایند مدیریت عملکرد به مدیران و کارمندان کمک میکند تا بر اهداف سازمان متمرکز شوند.

ارزیابی عملکرد سازمان

ارزیابی عملکرد سازمان

نرم افزار ارزیابی عملکرد

استفاده از نرم افزار ارزیابی عملکرد مبتنی بر سیستمهای مدیریت عملکرد و اینترنت، به مدیران در مراحل مختلف فرایند کمک میکند.
مدیران با استفاده از نرم افزار، مجموعه ای از استانداردهای عملکرد را برای هر شغل ایجاد می کنند.
مدیران بر اساس این استانداردهای از پیش تعیین شده و نرم افزار، گزارش رتبه بندی هر کارمند را فراهم کرده تا عملکرد کارمند را با استانداردها مقایسه و کارمندان قوی و ضعیف را شناسایی کنند.
نوع دیگری از این نوع نرم افزار به تشخیص مشکلات در عملکرد کمک میکنند.
آیا کارمندان تحت فشار زمان کار می کنند؟
پاسخ این قبیل سوال ها منجر به ارائه راه حل هایی برای مشکلات عملکرد می شود و روش هایی را به مدیر جهت بازدهی بیشتر ارائه میدهند.

مقاله مرتبط: روش ساخت ارزیابی عملکرد کارکنان  ۳۶۰ درجه

 

نرم افزار ارزیابی عملکرد

نرم افزار ارزیابی عملکرد

 

مقاله درباره ارزیابی عملکرد

برای دانلود مقاله ارزیابی عملکرد+pdf و ارزیابی عملکرد+docx لینک های زیر را کلیک کنید:

ارزیابی عملکرد+pdf

ارزیابی عملکرد docx