ارزیابی عملکرد شخصی

بسیاری از کارفرمایان ارزیابی‌های عملکرد کارکنان را انجام می‌دهند که اغلب شامل بخشی برای بررسی عملکرد شخصی است. تعیین اهداف بخش مهمی از نوشتن یک بررسی عالی عملکرد شخصی است. اگر در حین ارزیابی‌های خود در محل کار مسئولیت نوشتن نظرات عملکرد خود را بر عهده دارید، مهم است که بدانید چگونه اهداف بررسی عملکرد خود را بنویسید تا به کارفرمای خود نشان دهید که در حال پیشرفت هستید. در این مقاله، با ارزیابی عملکرد شخصی آشنا می‌شویم و توضیح می‌دهیم که چرا تعیین اهداف عملکرد شخصی مهم است.

ارزیابی عملکرد شخصی چیست؟

ارزیابی عملکرد شخصی، ابزاری برای ارزیابی عملکرد شما در محل کار است. مدیران اغلب یک بررسی عملکرد خود را به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد در نظر می‌گیرند. در یک بررسی عملکرد شخصی، شما این فرصت را دارید که در مورد نقاط قوت و ضعف خود فکر کنید، دستاوردهای اخیر خود را مورد بحث قرار دهید، نقاطی را برای پیشرفت مشخص کنید و اهدافی را برای خود تعیین کنید.

چرا تعیین اهداف در ارزیابی عملکرد شخصی مهم است؟

تعیین اهداف در بررسی عملکرد شخصی بسیار مهم است زیرا تعیین اهداف می‌تواند به شما کمک کند در حرفه خود موفق شوید و انگیزه خود را حفظ کنید. همچنین  به کارفرمای شما نشان می‌دهد که چگونه می‌خواهید در موقعیت خود بهبود پیدا کنید و به محل کار خود کمک کنید.

چگونه اهدافی را برای ارزیابی عملکرد شخصی ایجاد می‌کنید؟

تعیین اهداف ارزیابی عملکرد شخصی که واضح و به خوبی نوشته شده باشند بسیار مهم است. شما می‌توانید با استفاده از روش SMART اهداف عملکرد شخصی خوبی را تعیین کنید، که می‌تواند نظارت بر پیشرفت به سمت اهداف خود را آسان‌تر کند و اهداف خود را به وظایف تقسیم کند. استفاده از روش SMART می‌تواند به شما در ایجاد اهدافی کمک کند که عبارتند از:

• خاص: اهداف SMART باید مشخص، جزئی، واضح و قابل فهم باشند. مهم است که جزئیات کلیدی را در هدف خود بگنجانید تا آن را مشخص کنید.

• قابل اندازه گیری: اهداف باید شامل معیارهای واضحی باشد که اندازه‌گیری پیشرفت را آسان می‌کند. این می‌تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید که چه زمانی یک هدف موفق است.

دست یافتنی: مهم است که اهداف برای جلوگیری از فرسودگی و با انگیزه ماندن قابل دستیابی باشد. اهداف باید واقع بینانه باشند و باید بتوانید با استفاده از منابعی که در اختیار دارید به آنها برسید.

• مرتبط: اهداف شما باید با اهداف کلی شخصی و حرفه‌ای شما و همچنین اهداف شرکت شما مرتبط باشد.

• مبتنی بر زمان: اهداف باید مبتنی بر زمان باشد و شامل یک ضرب الاجل واضح باشد تا به شما کمک کند در مسیر خود بمانید.

می‌توانید از روش SMART برای تعیین اهداف بر اساس بسیاری از زمینه های کاری از جمله بهره‌وری، مهارت‌های سخت و نرم، آموزش، یادگیری و موارد دیگر استفاده کنید. همچنین می‌توانید اهدافی را تعیین کنید که با هر نقطه ضعفی که در بررسی عملکرد خود ذکر کرده‌اید مطابقت داشته باشد. این می‌تواند به کارفرمای شما نشان دهد که متعهد هستید و به تیم خود کمک کنید. R

نمونه های پرکاربرد تست شخصیت:

آزمون MBTI آنلاین کلیک کنید

برای انجام تست نئو آنلاین کلیک کنید

تست DISC

برای انجام آزمون کتل آنلاین کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

چگونه در طول مصاحبه بر نقاط قوت شخصی خود تأکید کنید

چرا کارفرمایان در مصاحبه سوالات عجیب می‌پرسند؟

راهکارهای غلبه بر اضطراب مصاحبه شغلی

سوال مصاحبه: «چرا این شغل؟»

سؤالات مصاحبه درباره سابقه کاری (همراه با نمونه پاسخ)