تست های شخصیتی استخدام: چیستی و تیپ‌های رایج (2)

تست های شخصیتی استخدام: چیستی و تیپ‌های رایج

در این مقاله، ادامه نمونه‌هایی از تست های شخصیتی را که ممکن است در جستجوی شغل خود با آنها روبرو شوید را به اشتراک می‌گذاریم. سازمان‌ها اغلب به دنبال راه‌هایی برای کاهش جابجایی کارکنان هستند. هرچه یک شرکت اطلاعات بیشتری در مورد نامزدهای شغلی داشته باشد، شانس آنها برای استخدام بهترین افراد برای یک نقش بیشتر است. به عنوان بخشی از فرآیند استخدام، بسیاری از شرکت‌هااز تست های شخصیتی برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد ترجیحات، الگوهای رفتاری و سبک کاری نامزدها استفاده می‌کنند. R

پرسشنامه شخصیت هوگان

پرسشنامه شخصیت هوگان (HPI) یک ارزیابی مبتنی بر تحقیق است که از 206 سوال درست/نادرست تشکیل شده است. تست 15-20 دقیقه طول می کشد تا کامل شود. پرسشنامه شخصیت هوگان نیز بر اساس «پنج بزرگ» تیپ‌های شخصیتی است. از هفت مقیاس اصلی برای سنجش ویژگی‌ها و رفتارهای آزمون گیرندگان استفاده می‌کند، از جمله:

 • تنظیم
 • هدف – آرزو
 • جامعه پذیری
 • حساسیت بین فردی
 • احتیاط
 • کنجکاو
 • رویکرد یادگیری

ارزیابی از این صفات برای پیش‌بینی پتانسیل در شش مقیاس شغلی با طبقه‌بندی نامزدها به‌عنوان تناسب بالا، تناسب متوسط یا تناسب کم در موارد زیر استفاده می‌کند:

 • جهت گیری خدمات
 • تحمل استرس
 • قابلیت اطمینان
 • پتانسیل دفتری
 • پتانسیل فروش
 • پتانسیل مدیریتی

در اینجا چند نکته برای انجام تست شخصیت هوگان آورده شده است:

سعی کنید از افراط و تفریط اجتناب کنید. شما باید صادقانه به سوالات پاسخ دهید، اما از سوالاتی که ممکن است پیامدهای نامطلوبی داشته باشند آگاه باشید. به عنوان مثال، اگر به این جمله «درست» پاسخ دهید، «من فقط زمانی عملکرد خوبی دارم که مستقل کار می‌کنم»، مدیران استخدام ممکن است تصور کنند که شما نمی‌توانید در یک محیط مشارکتی یا تیمی کار کنید.

شرح شغل را مرور کنید. قبل از هر ارزیابی یا مصاحبه، شرح شغل را مرور کنید تا با الزامات کلیدی موقعیتی که برای آن درخواست می‌دهید، آشا شوید.

فهرست رفتار دیسک

فهرست رفتار DiSC شخصیت نامزدها را با استفاده از چهار دسته اصلی طبقه بندی می‌کند:

 • غالب
 • موثر
 • ثابت
 • سازگار

نسخه‌های مختلفی از DiSC وجود دارد که از 12 تا 30 سوال متفاوت است و آن را بسیار کوتاه تر از سایر آزمون‌های شخصیتی می‌کند. هنگام ارزیابی، فهرستی از کلمات یا عبارات به شما داده می‌شود و از شما خواسته می‌شود که انتخاب کنید کدام بهترین شما را توصیف می‌کند و کدام کمتر شما را توصیف می‌کند.

DiSC از آنجایی که بازخورد مستقیمی در مورد عملکرد شغلی یا نقاط قوت حرفه‌ای نامزدها ارائه نمی‌دهد، به عنوان یک آزمون استخدام در نظر گرفته نمی شود. بلکه به عنوان معیار مزاج استفاده می‌شود.

در اینجا چند نکته برای تکمیل ارزیابی DiSC وجود دارد:

 • آزمون را در یک جلسه کامل کنید.
 • در پاسخ های خود صادق باشید.
 • به غریزه خود اعتماد کنید.
 • مطمئن شوید که حداقل 60 دقیقه برای تکمیل آزمون فرصت دارید.

برای شرکت در آزمون شخصیت‌شناسی DISC کلیک کنید

 پرسشنامه 16 عامل شخصیت

پرسشنامه 16 عامل شخصیت (16PF) بر اساس کار روانشناس انگلیسی ریموند کتل است که شخصیت ها را با استفاده از 16 ویژگی شخصیتی توصیف می کند:

 • گرما
 • استدلال
 • ثبات عاطفی
 • تسلط
 • سرزندگی
 • آگاهی از قانون
 • جسارت اجتماعی
 • حساسیت
 • هوشیاری
 • انتزاعی بودن
 • حریم خصوصی
 • دلهره
 • گشودگی برای تغییر
 • اتکا به خود
 • کمال گرایی
 • تنش

ارزیابی آنلاین در دسترس است( کلیک کنید) و اکثر شرکت کنندگان در آزمون در عرض 10 دقیقه به پایان می‌رسند. مانند آماده شدن برای سایر آزمون‌های استخدام، ممکن است بخواهید قبل از ارزیابی رسمی خود، انجام یک نوع آزمون مشابه را تمرین کنید. هنگام مصرف 16PF، وقت بگذارید و صادقانه پاسخ دهید. همانطور که کارفرمایان می‌خواهند مناسب برای یک موقعیت باز باشند، شما می‌خواهید مطمئن شوید که شغلی که می‌پذیرید برای شخصیت، علایق و ترجیحات شما مناسب است.

نشانگر نوع مایرز-بریگز

نشانگر نوع مایرز-بریگز (MBTI) یک تست شخصیتی محبوب بر اساس تحقیقات کارل یونگ است. سازندگان آزمون کاترین کوک بریگز و ایزابل بریگز مایرز این ارزیابی را برای شناسایی 16 تیپ شخصیتی طراحی کردند که الگوهای رفتاری و ادراک افراد را توضیح می دهد. یونگ چهار اولویت شخصیتی را پیشنهاد کرد:

 • برونگرا (E) در مقابل درونگرا (I)
 • حس (S) در مقابل شهود (N)
 • قضاوت (J)  در مقابل ادراک (P)
 • تفکر (T) در مقابل احساس (F)

MBTI از 93 سوال با انتخاب اجباری تشکیل شده است و تعیین می‌کند که کدام دسته هر آزمون دهنده را توصیف می‌کند. ترکیب ترجیحات منجر به 16 تیپ شخصیتی می‌شود:

شخصیت های درونگرا:ISTJ، ISFJ، INFJ، INTJ، ISTP، ISFP، INF

شخصیت‌های برون‌گرا: ESTP، ESFP، ENFP، ENTP، ESTJ، ESFJ، ENFJ، ENTJ

دسترسی به آزمون آنلاین MBTI