آزمون آنلاین کلیفتون ( تست Clifton )

کارنامه کاربردی 177سوال شروع تست کلیفتون تست گالوپ ( آزمون آنلاین کلیفتون ) آزمون مشهور سنجش توانمندی‌های کلیفتون ( Clifton StrengthsFinder )، یکی از معتبرترین آزمون‌های حرفه‌ای برای کشف نقاط قوت، استعدادیابی و توانمندی‌های ذهنی و رفتاری یک فرد است. این آزمون را موسسه...