چگونه در طول مصاحبه بر نقاط قوت شخصی خود تأکید کنید

چگونه در طول مصاحبه بر نقاط قوت شخصی خود تأکید کنید مصاحبه‌ها فرصت شماست تا به کارفرمایان بگویید که چرا بهترین نامزد برای این شغل هستید. برای انجام این کار، می‌توانید در مورد نقاط قوت شخصی خود و اینکه چرا آن‌ها شما را واجد شرایط منحصر به فرد برای موفقیت در آن نقش...

تست نقاط قوت کلیفتون

تست نقاط قوت کلیفتون تست نقاط قوت کلیفتون چیست؟ روش تست نقاط قوت کلیفتون به افراد کمک می‌کند استعدادهای خود را ترسیم کنند.  روش تست نقاط قوت کلیفتون برای اولین بار در سال 2001 توسط گالوپ، یک شرکت تحقیقاتی آمریکایی معرفی شد. مخترع و خالق این آزمون دونالد او....

آیا شما یک مدیر کمالگرا هستید؟

آیا شما یک مدیر کمالگرا هستید؟ آیا از اینکه باید کارها بی‌عیب و نقص باشد، در عذاب هستید؟ ممکن است شما یک فرد کمالگرا باشید. تست شخصیت  کلیفتون را انجام دهید تا متوجه شوید. دقیق بودن یک چیز است، اما اگر در کار خود وسواس داشته باشید و اگر مرتکب اشتباهی شوید خود را مورد...