مدل RIASEC (کدهای هالند)

مدل RIASEC  (معروف به “کدهای هالند”) یک نظریه تیپ‌شناسی شخصیتی است که توسط روانشناس آمریکایی دکتر جان هالند ارائه شده است. در مقایسه با سایر مدل‌های شخصیت شناسی، مدل RIASEC مخصوص کمک به افراد در انتخاب شغل مناسب است – در واقع، این دقیقاً همان کاری است که...