مدل RIASEC (کدهای هالند)

مدل RIASEC  (معروف به “کدهای هالند”) یک نظریه تیپ‌شناسی شخصیتی است که توسط روانشناس آمریکایی دکتر جان هالند ارائه شده است. در مقایسه با سایر مدل‌های شخصیت شناسی، مدل RIASEC مخصوص کمک به افراد در انتخاب شغل مناسب است – در واقع، این دقیقاً همان کاری است که...

آزمون آنلاین کلیفتون ( تست Clifton )

کارنامه کاربردی 177سوال شروع تست کلیفتون تست گالوپ ( آزمون آنلاین کلیفتون ) آزمون مشهور سنجش توانمندی‌های کلیفتون ( Clifton StrengthsFinder )، یکی از معتبرترین آزمون‌های حرفه‌ای برای کشف نقاط قوت، استعدادیابی و توانمندی‌های ذهنی و رفتاری یک فرد است. این آزمون را موسسه...