آزمون آنلاین کلیفتون ( تست Clifton )

کارنامه کاربردی 177سوال شروع تست کلیفتون تست گالوپ ( آزمون آنلاین کلیفتون ) آزمون مشهور سنجش توانمندی‌های کلیفتون ( Clifton StrengthsFinder )، یکی از معتبرترین آزمون‌های حرفه‌ای برای کشف نقاط قوت، استعدادیابی و توانمندی‌های ذهنی و رفتاری یک فرد است. این آزمون را موسسه...

تست بلبین ( آزمون آنلاین belbin )

کارنامه کاربردی و زیبا 7 دسته سوال شروع تست بلبین تست بلبین پرسشنامه خودآگاهی دکتر بلبین آزمونی است برای تیم‌سازی که در سراسر جهان به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. این آزمون به عملکرد فرد و تیم کمک می‌کند. تست بلبین رفتار محور است و با ارائه یک زبان مشترک...

آزمون آنلاین NEO ( تست نئو )

کارنامه کاربردی و زیبا 240 سوال شروع تست نئو یکی از مشهورترین تست هایی که در دنیا برای سنجش روانی مورد استفاده قرار می گیرد آزمون آنلاین NEO است. این تست کاربردهای مختلفی در زمینه ازدواج، استخدام و  تشخیص اختلالات روانشناسی دارد. فرم استاندارد مدل شخصیت شناسی NEO پنج...

کاربرد تست MBTI در منابع انسانی ( ام بی تی آی)

کارنامه کامل 90 سوال شروع تست MBTI تست MBTI ( ام بی تی آی ) چیست؟ طبق گزارش Forbes، یکی از پرکاربردترین ابزارهای شخصیت شناسی در محیط کار، ابزار شخصیت شناسی MBTI است و در این مقاله به بررسی چیستی این ابزار می‌پردازیم. شخصیت شناسی به روش MBTI یا Myers–Briggs Type...