اهداف مدیریت منابع انسانی

اهداف مدیریت منابع انسانی هنگامی که در یک سازمان بزرگ کار می‌کنید، ممکن است لازم باشد راه‌هایی برای افزایش بازده، مشارکت و حفظ نیروی کار بیابید. بخش‌های منابع انسانی اغلب اهداف مدیریتی را برای کمک به بهبود این جنبه‌های یک شرکت ایجاد می‌کنند. درک اینکه هدف مدیریت منابع...

مدیریت روحیه کارکنان

مدیریت روحیه کارکنان در حال حاضر مدیریت روحیه کارکنان مهمتر از همیشه است. چرا؟ روحیه و مشارکت ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و زمانی که متقاضیان استخدام کاهش می‌یابد، افراد تمایل به ترک شغل خود دارند. از دست دادن کارمندان بسیار ماهر در بهترین زمان‌ها پرهزینه است و...

اهمیت کار تیمی در مدیریت منابع انسانی

تست بلبین شروع تست کلیک کنید مدیریت منابع انسانی (HR)، با تشویق کار تیمی در محیط‌های کاری انگیزه و وفاداری کارکنان را به صورت مؤثری افزایش می‌دهد و به بهترین وجه با ارزش پیشنهادی کارمند (EVP) مواجه می‌شود. علاوه بر این، کار تیمی کارکنان طیف وسیعی از مزایای افزوده شده...

برنامه ریزی منابع انسانی در مقابل برنامه ریزی سرمایه انسانی

مدیریت منابع انسانی برای دریافت دمو کلیک کنید در زمینه منابع انسانی، ممکن است بحث‌هایی در مورد مدیریت سرمایه انسانی در مقابل مدیریت منابع انسانی شنیده باشید. در حالی که این مفاهیم مشابه هستند و از بسیاری جهات با هم همپوشانی دارند، درک تمایزها مهم است. هنگامی که تفاوت...

مهارت های رهبری در تیم منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی برای دریافت دمو کلیک کنید تیم منابع انسانی ارتقاء شغل منابع انسانی به سطح بعدی مستلزم توسعه آگاهانه طیف وسیعی از مهارت‌ها است که بسیاری از مردم به آن فکر نمی‌کنند. به همین دلیل است که رهبران منابع انسانی برجسته هستند – آنها ویژگی‌های شخصی...