hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_PI-R

NEO_PI-R

آزمون شخصیت نئو از آزمون‌های جامعی است که پنج جنبه یا محدوده‌ی اصلی شخصیت و ویژگی‌های مرتبط با این جنبه‌ها را می‌سنجد.

اطلاعات بیشتر
18505 نفر
40 دقیقه
240 سوال
نمونه کارنامه
27900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون روانشناسی کتل

Cattell

آزمون کتل 16 فاکتور اصلی شخصیتی را مشخص می‌کند.

اطلاعات بیشتر
2356 نفر
30 دقیقه
187 سوال
نمونه کارنامه
14900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_FFI

NEO_FFI

آزمون شخصیت نئو از آزمون‌های جامعی است که پنج جنبه یا محدوده‌ی اصلی شخصیت و ویژگی‌های مرتبط با این جنبه‌ها را می‌سنجد.

اطلاعات بیشتر
9074 نفر
15 دقیقه
60 سوال
نمونه کارنامه
13900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون مایرز – بریگز

MBTI

.بر اساس تست MBTI تیپ‌های شخصیتی به شانزده دسته تقسیم می‌شوند.

اطلاعات بیشتر
1536 نفر
15 دقیقه
80 سوال
نمونه کارنامه
9500 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی دیسک

DISC

آزمون شخصیت دیسک، مدعی است می‌تواند تیپ فکری و عملی شما در محیط کار و اجتماع را به شکل جزئی‌ از شخصیت ذاتی و طبیعی‌تان تمیز بدهد.

اطلاعات بیشتر
639 نفر
15 دقیقه
48 سوال
نمونه کارنامه
9400 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون هوش هیجانی

Bar-On

هوش هیجانی(EQ) شامل شناخت و کنترل هیجان‌های خود است.

اطلاعات بیشتر
513 نفر
20 دقیقه
90 سوال
نمونه کارنامه
9700 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون تیپ‌های شغلی هالند

Holland

آزمون هالند برای مشخص کردن مشاغل منطبق با شخصیت افراد طراحی شده.

اطلاعات بیشتر
330 نفر
30 دقیقه
180 سوال
نمونه کارنامه
9600 تومان
شرکت در ازمون