hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_PI-R

NEO_PI-R

آزمون شخصیت نئو از آزمون‌های جامعی است که پنج جنبه یا محدوده‌ی اصلی شخصیت و ویژگی‌های مرتبط با این جنبه‌ها را می‌سنجد.

اطلاعات بیشتر
4690 نفر
40 دقیقه
240 سوال
نمونه کارنامه
17900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

تست روانشناسی کتل

Cattell

آزمون کتل 16 فاکتور اصلی شخصیتی را مشخص می‌کند.

اطلاعات بیشتر
950 نفر
30 دقیقه
187 سوال
نمونه کارنامه
14900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_FFI

NEO_FFI

آزمون شخصیت نئو از آزمون‌های جامعی است که پنج جنبه یا محدوده‌ی اصلی شخصیت و ویژگی‌های مرتبط با این جنبه‌ها را می‌سنجد.

اطلاعات بیشتر
7342 نفر
15 دقیقه
60 سوال
نمونه کارنامه
8900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون مایرز – بریگز

MBTI

.بر اساس تست MBTI تیپ‌های شخصیتی به شانزده دسته تقسیم می‌شوند.

اطلاعات بیشتر
693 نفر
15 دقیقه
80 سوال
نمونه کارنامه
1900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی دیسک

DISC

آزمون شخصیت دیسک، مدعی است می‌تواند تیپ فکری و عملی شما در محیط کار و اجتماع را به شکل جزئی‌ از شخصیت ذاتی و طبیعی‌تان تمیز بدهد.

اطلاعات بیشتر
270 نفر
15 دقیقه
48 سوال
نمونه کارنامه
8800 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون هوش هیجانی

Bar-On

هوش هیجانی(EQ) شامل شناخت و کنترل هیجان‌های خود است.

اطلاعات بیشتر
186 نفر
20 دقیقه
90 سوال
نمونه کارنامه
4900 تومان
شرکت در ازمون