hiting

آزمون روانشناسی کتل

Cattell

آزمون کتل 16 فاکتور اصلی شخصیتی را مشخص می‌کند.

اطلاعات بیشتر
10777 نفر
30 دقیقه
187 سوال
نمونه کارنامه
54000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_FFI

NEO_FFI

آزمون شخصیت نئو از آزمون‌های جامعی است که پنج جنبه یا محدوده‌ی اصلی شخصیت و ویژگی‌های مرتبط با این جنبه‌ها را می‌سنجد.

اطلاعات بیشتر
15735 نفر
15 دقیقه
60 سوال
نمونه کارنامه
35000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_PI-R

NEO_PI-R

آزمون شخصیت نئو از آزمون‌های جامعی است که پنج جنبه یا محدوده‌ی اصلی شخصیت و ویژگی‌های مرتبط با این جنبه‌ها را می‌سنجد.

اطلاعات بیشتر
68339 نفر
40 دقیقه
240 سوال
نمونه کارنامه
59000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی دیسک

DISC

آزمون شخصیت دیسک، مدعی است می‌تواند تیپ فکری و عملی شما در محیط کار و اجتماع را به شکل جزئی‌ از شخصیت ذاتی و طبیعی‌تان تمیز بدهد.

اطلاعات بیشتر
5315 نفر
15 دقیقه
48 سوال
نمونه کارنامه
44000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون مایرز – بریگز

MBTI

.بر اساس تست MBTI تیپ‌های شخصیتی به شانزده دسته تقسیم می‌شوند.

اطلاعات بیشتر
12796 نفر
15 دقیقه
80 سوال
نمونه کارنامه
45000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون هوش هیجانی

Bar-On

هوش هیجانی(EQ) شامل شناخت و کنترل هیجان‌های خود است.

اطلاعات بیشتر
6628 نفر
20 دقیقه
90 سوال
نمونه کارنامه
29000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون تیپ‌های شغلی هالند

Holland

آزمون هالند برای مشخص کردن مشاغل منطبق با شخصیت افراد طراحی شده.

اطلاعات بیشتر
14699 نفر
30 دقیقه
180 سوال
نمونه کارنامه
34000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون بلبین

Belbin

در نسخه جدید تست بلبین 7 سوال 9 گزینه ای در نظر گرفته شده است. زمان پاسخگویی به این تست حدود 15 تا 20 دقیقه می‌باشد. مراقب باشید که حداکثر 20 ثانیه صرف پاسخ دادن به هر گزینه کنید.

اطلاعات بیشتر
5618 نفر
20 دقیقه
7 سوال
نمونه کارنامه
39000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون کلیفتون

Clifton

مدرن ترین تست استعداد یابی دنیا کلیفتون گالوپ است که بر روی استعداد ها بیشتر تمرکز می کند تا رفتار انسان ها. این تست ۳۴ استعداد را می سنجد و از بین اینها ۵ استعداد برتر شما را تعیین می کند

اطلاعات بیشتر
12638 نفر
60 دقیقه
177 سوال
نمونه کارنامه
299000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

تست شخصیت شناسی انیاگرام

Enneagram

تست انیاگرام برای خودشناسی و پیشرفت شخصیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات بیشتر
12802 نفر
40 دقیقه
144 سوال
نمونه کارنامه
66666 تومان
شرکت در آزمون
hiting

تست هوش ریون

Raven

تست هوش ریون طراحی شده تا میزان قابلیت الگویابی و تفکر منطقی را بسنجد.

اطلاعات بیشتر
2110 نفر
40 دقیقه
60 سوال
نمونه کارنامه
24000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون تیپ‌شناسی تحصیلی MMTIC (ویژه دبستان)

MMTIC-Elementary-School

آزمون MMTIC طراحی شده تا چهار ترجیح MBTI را در نوجوانان بسنجد.

اطلاعات بیشتر
1602 نفر
15 دقیقه
40 سوال
نمونه کارنامه
178000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون تیپ‌شناسی تحصیلی MMTIC (ویژه دبیرستان)

MMTIC-High-School

آزمون MMTIC طراحی شده تا چهار ترجیح MBTI را در نوجوانان بسنجد.

اطلاعات بیشتر
809 نفر
15 دقیقه
40 سوال
نمونه کارنامه
178000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

تست هوش گاردنر

Gardner

این تست برای سنجش زمینه استعداد فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات بیشتر
1026 نفر
20 دقیقه
80 سوال
نمونه کارنامه
46000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI)

MMPI

تست MMPI یکی از پرکاربرد ترین تست‌های شخصیتی است که برای ارزیابی و تشخیص اختلالات روانی و رفتاری استفاده می‌شود.

اطلاعات بیشتر
126 نفر
20 دقیقه
568 سوال
نمونه کارنامه
495000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

تست زبان انگلیسی

English-Level

این تست برای سنجش میزان توانمندی کارجویان در زبان انگلیسی طراحی شده است.

اطلاعات بیشتر
97 نفر
20 دقیقه
50 سوال
نمونه کارنامه
12000 تومان
شرکت در آزمون