hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_PI-R

NEO_PI-R

آزمون شخصیت نئو از آزمون‌های جامعی است که پنج جنبه یا محدوده‌ی اصلی شخصیت و ویژگی‌های مرتبط با این جنبه‌ها را می‌سنجد.

اطلاعات بیشتر
62009 نفر
40 دقیقه
240 سوال
نمونه کارنامه
34900 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون روانشناسی کتل

Cattell

آزمون کتل 16 فاکتور اصلی شخصیتی را مشخص می‌کند.

اطلاعات بیشتر
9228 نفر
30 دقیقه
187 سوال
نمونه کارنامه
23900 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_FFI

NEO_FFI

آزمون شخصیت نئو از آزمون‌های جامعی است که پنج جنبه یا محدوده‌ی اصلی شخصیت و ویژگی‌های مرتبط با این جنبه‌ها را می‌سنجد.

اطلاعات بیشتر
12932 نفر
15 دقیقه
60 سوال
نمونه کارنامه
16900 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون مایرز – بریگز

MBTI

.بر اساس تست MBTI تیپ‌های شخصیتی به شانزده دسته تقسیم می‌شوند.

اطلاعات بیشتر
9142 نفر
15 دقیقه
80 سوال
نمونه کارنامه
30000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی دیسک

DISC

آزمون شخصیت دیسک، مدعی است می‌تواند تیپ فکری و عملی شما در محیط کار و اجتماع را به شکل جزئی‌ از شخصیت ذاتی و طبیعی‌تان تمیز بدهد.

اطلاعات بیشتر
3442 نفر
15 دقیقه
48 سوال
نمونه کارنامه
21900 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون هوش هیجانی

Bar-On

هوش هیجانی(EQ) شامل شناخت و کنترل هیجان‌های خود است.

اطلاعات بیشتر
4389 نفر
20 دقیقه
90 سوال
نمونه کارنامه
14900 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون تیپ‌های شغلی هالند

Holland

آزمون هالند برای مشخص کردن مشاغل منطبق با شخصیت افراد طراحی شده.

اطلاعات بیشتر
9619 نفر
30 دقیقه
180 سوال
نمونه کارنامه
17900 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون بلبین

Belbin

در نسخه جدید تست بلبین 7 سوال 9 گزینه ای در نظر گرفته شده است. زمان پاسخگویی به این تست حدود 15 تا 20 دقیقه می‌باشد. مراقب باشید که حداکثر 20 ثانیه صرف پاسخ دادن به هر گزینه کنید.

اطلاعات بیشتر
3380 نفر
20 دقیقه
7 سوال
نمونه کارنامه
22900 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون کلیفتون

Clifton

مدرن ترین تست استعداد یابی دنیا کلیفتون گالوپ است که بر روی استعداد ها بیشتر تمرکز می کند تا رفتار انسان ها. این تست ۳۴ استعداد را می سنجد و از بین اینها ۵ استعداد برتر شما را تعیین می کند

اطلاعات بیشتر
4535 نفر
60 دقیقه
177 سوال
نمونه کارنامه
290000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

تست شخصیت شناسی انیاگرام

Enneagram

تست انیاگرام برای خودشناسی و پیشرفت شخصیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات بیشتر
10106 نفر
40 دقیقه
144 سوال
نمونه کارنامه
24000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

تست هوش ریون

Raven

تست هوش ریون طراحی شده تا میزان قابلیت الگویابی و تفکر منطقی را بسنجد.

اطلاعات بیشتر
647 نفر
40 دقیقه
60 سوال
نمونه کارنامه
14900 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون تیپ‌شناسی تحصیلی MMTIC (ویژه دبستان)

MMTIC-Elementary-School

آزمون MMTIC طراحی شده تا چهار ترجیح MBTI را در نوجوانان بسنجد.

اطلاعات بیشتر
80 نفر
15 دقیقه
40 سوال
نمونه کارنامه
78000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون تیپ‌شناسی تحصیلی MMTIC (ویژه دبیرستان)

MMTIC-High-School

آزمون MMTIC طراحی شده تا چهار ترجیح MBTI را در نوجوانان بسنجد.

اطلاعات بیشتر
463 نفر
15 دقیقه
40 سوال
نمونه کارنامه
85000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون تعیین شخصیت شغلی

Career-Personality

این تست میتونه بهت کمک کنه نقش خودتو تو کسب و کار پیدا کنی

اطلاعات بیشتر
662 نفر
40 دقیقه
68 سوال
نمونه کارنامه
رایگان
شرکت در آزمون