hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_PI-R

NEO_PI-R

آزمون شخصیت نئو از آزمون‌های جامعی است که پنج جنبه یا محدوده‌ی اصلی شخصیت و ویژگی‌های مرتبط با این جنبه‌ها را می‌سنجد.

اطلاعات بیشتر
65731 نفر
40 دقیقه
240 سوال
نمونه کارنامه
39500 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون روانشناسی کتل

Cattell

آزمون کتل 16 فاکتور اصلی شخصیتی را مشخص می‌کند.

اطلاعات بیشتر
9846 نفر
30 دقیقه
187 سوال
نمونه کارنامه
37500 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_FFI

NEO_FFI

آزمون شخصیت نئو از آزمون‌های جامعی است که پنج جنبه یا محدوده‌ی اصلی شخصیت و ویژگی‌های مرتبط با این جنبه‌ها را می‌سنجد.

اطلاعات بیشتر
13849 نفر
15 دقیقه
60 سوال
نمونه کارنامه
23500 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون مایرز – بریگز

MBTI

.بر اساس تست MBTI تیپ‌های شخصیتی به شانزده دسته تقسیم می‌شوند.

اطلاعات بیشتر
10727 نفر
15 دقیقه
80 سوال
نمونه کارنامه
30000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی دیسک

DISC

آزمون شخصیت دیسک، مدعی است می‌تواند تیپ فکری و عملی شما در محیط کار و اجتماع را به شکل جزئی‌ از شخصیت ذاتی و طبیعی‌تان تمیز بدهد.

اطلاعات بیشتر
4234 نفر
15 دقیقه
48 سوال
نمونه کارنامه
29500 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون هوش هیجانی

Bar-On

هوش هیجانی(EQ) شامل شناخت و کنترل هیجان‌های خود است.

اطلاعات بیشتر
5736 نفر
20 دقیقه
90 سوال
نمونه کارنامه
19900 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون تیپ‌های شغلی هالند

Holland

آزمون هالند برای مشخص کردن مشاغل منطبق با شخصیت افراد طراحی شده.

اطلاعات بیشتر
12854 نفر
30 دقیقه
180 سوال
نمونه کارنامه
24500 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون بلبین

Belbin

در نسخه جدید تست بلبین 7 سوال 9 گزینه ای در نظر گرفته شده است. زمان پاسخگویی به این تست حدود 15 تا 20 دقیقه می‌باشد. مراقب باشید که حداکثر 20 ثانیه صرف پاسخ دادن به هر گزینه کنید.

اطلاعات بیشتر
4189 نفر
20 دقیقه
7 سوال
نمونه کارنامه
28500 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون کلیفتون

Clifton

مدرن ترین تست استعداد یابی دنیا کلیفتون گالوپ است که بر روی استعداد ها بیشتر تمرکز می کند تا رفتار انسان ها. این تست ۳۴ استعداد را می سنجد و از بین اینها ۵ استعداد برتر شما را تعیین می کند

اطلاعات بیشتر
7965 نفر
60 دقیقه
177 سوال
نمونه کارنامه
290000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

تست شخصیت شناسی انیاگرام

Enneagram

تست انیاگرام برای خودشناسی و پیشرفت شخصیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات بیشتر
12173 نفر
40 دقیقه
144 سوال
نمونه کارنامه
33300 تومان
شرکت در آزمون
hiting

تست هوش ریون

Raven

تست هوش ریون طراحی شده تا میزان قابلیت الگویابی و تفکر منطقی را بسنجد.

اطلاعات بیشتر
1520 نفر
40 دقیقه
60 سوال
نمونه کارنامه
14900 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون تیپ‌شناسی تحصیلی MMTIC (ویژه دبستان)

MMTIC-Elementary-School

آزمون MMTIC طراحی شده تا چهار ترجیح MBTI را در نوجوانان بسنجد.

اطلاعات بیشتر
632 نفر
15 دقیقه
40 سوال
نمونه کارنامه
78000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون تیپ‌شناسی تحصیلی MMTIC (ویژه دبیرستان)

MMTIC-High-School

آزمون MMTIC طراحی شده تا چهار ترجیح MBTI را در نوجوانان بسنجد.

اطلاعات بیشتر
672 نفر
15 دقیقه
40 سوال
نمونه کارنامه
85000 تومان
شرکت در آزمون
hiting

آزمون تعیین شخصیت شغلی

Career-Personality

این تست میتونه بهت کمک کنه نقش خودتو تو کسب و کار پیدا کنی

اطلاعات بیشتر
957 نفر
40 دقیقه
68 سوال
نمونه کارنامه
رایگان
شرکت در آزمون
hiting

تست هوش گاردنر

Gardner

این تست برای سنجش زمینه استعداد فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اطلاعات بیشتر
166 نفر
20 دقیقه
80 سوال
نمونه کارنامه
22500 تومان
شرکت در آزمون
hiting

پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا (MMPI)

MMPI
8 نفر
20 دقیقه
568 سوال
نمونه کارنامه
رایگان
شرکت در آزمون